آموزش PHP قسمت 6

آموزش PHP قسمت 6

منتشر شده توسط mgh67 در تاریخ ۰۹:۲۴:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۷- ۰۹:۲۴:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ 238

حلقه ها یا loops
حلقه یا loop ساده ترین حلقه تکرار می باشد که بر دو نوع می باشد یک حلقه ساده از نوع سی     (C style) یک نوع هم از foreach.

loop
Loops بسیار مفید هستد شما می توانید با استفاده از آن ها تمام مقادیر ذخیره شده در یک آرایه را با استفاده از عدد index و تغییر این عدد بدست بیاورید.برای مثال،تصور کنید یک آرایه دارید که تعدادی عدد در هر کدام از اعضاء آن ذخیره شده است و شما باید به تمام اعداد دسترسی داشته باشید.کد ما یک حلقه تکرار برای استفاده از index i ایجاد می کند که می تواند این متغیر را برای استفاده تغییر دهد.
$odd_numbers = [1,3,5,7,9];
for ($i = 0; $i < count($odd_numbers); $i=$i+1) {
    $odd_number = $odd_numbers[$i];
    echo $odd_number . "\n";
}
خروجی :
1 3 5 7 9

خط اول در یک حلقه Loop سه قسمت دارد :
•متغیر شرط حلقه $i که مقدار اولیه آن 0 می باشد.
•شرط حلقه که در صورت نادرست بودن اجرای حلقه متوقف خواهد شد در این مثال تا زمانی که $i کوچکتر از تعداد اعضاء آرایه باشد اجراء می شود.
•مقدار افزایش متغیر شرط $i در هربار اجراء
حلقه Foreach
این حلقه به طور کلی فقط برای آرایه ها قابل استفاده است و بدون هیچ ساختار مقایسه ای می باشد و تمام اعضاء آرایه را یکی یکی در یک متغیر قرار داده و اجرا می شود به مثال قبل با استفاده از Foreach توجه کنید :
$odd_numbers = [1,3,5,7,9];
foreach ($odd_numbers as $odd_number) {
  echo $odd_number . "\n";
}
خروجی :
1 3 5 7 9

برای استفاده از Foreach برای آرایه هایی که دارای کلید اختصاصی می باشند به این روش استفاده می شود :

$phone_numbers = [
  "Alex" => "415-235-8573",
  "Jessica" => "415-492-4856",
];

foreach ($phone_numbers as $name => $number) {
  echo "$name's number is $number.\n";
}
خروجی :
Alex's number is 415-235-8573. Jessica's number is 415-492-4856.

تمرین :
تمام شماره های داخل یک آرایه را چاپ کنید،یک به یک و با استفاده از \n هر کدام را در خط جدید چاپ کنید.
مطلب مرتبط
پیشنهاد می‌شود
لطفاً نظر دهید
لطفاً وارد سیستم شوید و یا عضو شوید