آموزش PHP قسمت 7

آموزش PHP قسمت 7

منتشر شده توسط mgh67 در تاریخ ۰۹:۰۴:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۹- ۰۹:۰۴:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ 254

While loops
آموزش PHP قسمت 7
یک While loops حلقه ای ساده است که به طور پشت سر هم اجرا می شود تا زمانی که شرط داخل حلقه بر قرار باشد.
در این مثال حلقه به تعداد 10 بار تکرار می شود :
$counter = 0;

while ($counter < 10) {
    $counter += 1;
    echo "Executing - counter is $counter.\n";
}

خروجی :

Executing - counter is 1. Executing - counter is 2. Executing - counter is 3. Executing - counter is 4. Executing - counter is 5. Executing - counter is 6. Executing - counter is 7. Executing - counter is 8. Executing - counter is 9. Executing - counter is 10.

تفاوت بین loops و while loops در این می باشد که loops به مقدار معلوم اجرا می شود اما در while loops مقدار اجرای حلقه نامعلوم است،و بستگی به جمله شرطی دارد.

ساختار های ادامه یا توقف اجرای حلقه

با استفاده از آن ها می توانیم یک حلقه را متوقف و یا ادامه دهیم توجه کنید که در هر جا ادامه حلقه خواسته شود حلقه دوباره به قسمت شرط باز می گردد و شرط را بررسی کرده و در صورت درست بودن بدنه حلقه را اجراء می کند.
ساختار ادامه حلقه
به مثال قبل با استفاده از کلمه ادامه توجه کنید :
$counter = 0;

while ($counter < 10) {
    $counter += 1;

    if ($counter % 2 == 0) {
        echo "Skipping number $counter because it is even.\n";
        continue;
    }

    echo "Executing - counter is $counter.\n";
}

خروجی :

Executing - counter is 1. Skipping number 2 because it is even. Executing - counter is 3. Skipping number 4 because it is even. Executing - counter is 5. Skipping number 6 because it is even. Executing - counter is 7. Skipping number 8 because it is even. Executing - counter is 9. Skipping number 10 because it is even.

در این مثال در صورتی که شرط داخل بدنه حلقه درست باشد بعد از چاپ مقادیر با کلمه کلیدی " continue;" مواجه می شود که در این زمان بدون اجرای خط بعد بدنه حلقه به شرط باز گشته و دوباره شرط را بررسی می کند و در صورت درست بودن بدنه حلقه اجراء می شود.
ساختار توقف حلقه
در زمانی که حلقه به دستور " break;" برسد حلقه متوقف شده و ادامه پیدا نخواهد کرد در این مثال شماره 9 چاپ نخواهد شد:
$counter = 0;

while ($counter < 10) {
    $counter += 1;

    if ($counter > 8) {
        echo "counter is larger than 8, stopping the loop.\n";
        break;
    }

    if ($counter % 2 == 0) {
        echo "Skipping number $counter because it is even.\n";
        continue;
    }

    echo "Executing - counter is $counter.\n";
}

خروجی :

Executing - counter is 1. Skipping number 2 because it is even. Executing - counter is 3. Skipping number 4 because it is even. Executing - counter is 5. Skipping number 6 because it is even. Executing - counter is 7. Skipping number 8 because it is even. counter is larger than 8, stopping the loop.

تمرین
با استفاده از while loop یک function بنویسید که تمام شماره های یک آرایه را چاپ کند.با استفاده از ساختارهای شرطی چند شماره را چاپ نکنید.
به یاد داشته باشید که می توانید از \n برای چاپ هرکدام از نتایج در یک خط استفاده کنید.
مطلب مرتبط
پیشنهاد می‌شود
لطفاً نظر دهید
لطفاً وارد سیستم شوید و یا عضو شوید