آموزش PHP قسمت 9

آموزش PHP قسمت 9

منتشر شده توسط mgh67 در تاریخ ۰۸:۲۹:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۱- ۰۸:۲۹:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ 249

Objects
آموزش PHP قسمت 8
PHP یک زبان شیء گرا می باشد.
اجازه دهید برای درک بهتر موضوع را با یک مثال از کلاس دانش آموزان توضیح دهیم.
برای مثال ما یک کلاس با نام Student ایجاد کرده ایم :
class Student {
    // constructor
    public function __construct($first_name, $last_name) {
        $this->first_name = $first_name;
        $this->last_name = $last_name;
    }

    public function say_name() {
        echo "My name is " . $this->first_name . " " . $this->last_name . ".\n";
    }
}

$alex = new Student("Alex", "Jones");
$alex->say_name();

خروجی :

My name is Alex Jones.

اجازه دهید کد را تجزیه و تحلیل کنیم. توجه داشته باشید که کلاس Student دارای یک تابع سازنده است که هنگامی که شی ایجاد می شود اجرا می شود. سازنده استدلال هایی را دریافت می کند که بعدها در هنگام ساخت شی با کلمه کلیدی جدید ارائه می شوند.

وراثت
مهمترین ویژگی برنامه نویسی شی گرا، ارث است. این ویژگی ما را قادر به استفاده مجدد از کد می کند و باعث گسترش می شود. به عنوان مثال، بگذارید بگوییم ما می خواهیم بتوانیم یک دانش آموز ریاضی را تعریف کنیم، که می داند چگونه دو رقم را جمع کند.

class Student {
    // constructor
    public function __construct($first_name, $last_name) {
        $this->first_name = $first_name;
        $this->last_name = $last_name;
    }

    public function say_name() {
        echo "My name is " . $this->first_name . " " . $this->last_name . ".\n";
    }
}

$alex = new Student("Alex", "Jones");
$alex->say_name();

class MathStudent extends Student {
    function sum_numbers($first_number, $second_number) {
        $sum = $first_number + $second_number;
        echo $this->first_name . " says that " . $first_number . " + " . $second_number . " is " . $sum;
    }
}

$eric = new MathStudent("Eric", "Chang");
$eric->say_name();
$eric->sum_numbers(3, 5);

خروجی :

My name is Alex Jones. My name is Eric Chang. Eric says that 3 + 5 is 8

در MathStudent ما از Student ارث می بریم و در نتیجه در MathStudent می توانیم از متغیر های (first_name, last_name) استفاده کنیم.
Functions خصوصی و عمومی
با استفاده از public و private ما می توانیم از خارج و یا داخل بلوک از یک Function استفاده کنیم به مثال زیر توجه کنید :
class Student {
    // constructor should be public
    public function __construct($first_name, $last_name) {
        $this->first_name = $first_name;
        $this->last_name = $last_name;
    }

    // for external use
    public function say_name() {
        echo "My name is " . $this->full_name() . "\n";
    }

    // for internal use
    private function full_name() {
        return $this->first_name . " " . $this->last_name;
    }
}

$alex = new Student("Alex", "Jones");

$alex->say_name();

// this will not work
// echo $alex->full_name();

خروجی :

My name is Alex Jones

در این سری آموزش PHP سعی بر آن بود تا اصول اولیه این زبان برنامه نویسی آموزش داده شود امیدوارم توانسته باشیم مطالب مفیدی را در طول این آموزش به شما عزیزان ارائه داده باشیم.
در سری آموزش های بعد سعی در بررسی تخصصی تر اسکریپت های نوشته شده با PHP خواهیم کرد.
موفق باشید.
مطلب مرتبط
پیشنهاد می‌شود
لطفاً نظر دهید
لطفاً وارد سیستم شوید و یا عضو شوید